Zimbabwe

Volgens het rapport uit 2017 genaamd ‘Zimbabwe Human Development’ zijn voor Zimbabwe, het land dat in de jaren 80 en 90 ‘the breadbasket’ van Afrika werd genoemd, de inkomsten uit landbouw sterk gedaald. Enerzijds wordt voor de oorzaak in dit rapport gewezen naar de politieke en economische crisis die in 2000 in Zimbabwe ontstond. Anderzijds wordt de oorzaak neergelegd bij de extreme droogte in 2015 en 2016. Deze droogte heeft een enorme impact gehad op de landbouw en de watervoorzieningen voor ruim 70 procent van de bevolking.

Naast bovenstaande is Zimbabwe één van de landen die het zwaarst is getroffen door de aidsepidemie en waar malaria eveneens een groot probleem is voor de volksgezondheid. Eind 2014 werd geschat dat 1,390,211 mensen geïnfecteerd waren met HIV en dat de ziekte malaria de meeste dodelijke slachtoffers bracht. Ongeveer de helft van de uit 14,9 miljoen mensen tellende populatie van Zimbabwe woont binnen het malaria risico gebied.

In 2016 is de ‘Zimbabwe National Statistical Agency’ (ZIMSTAT) daarom in samenwerking met UNICEF en de Wereldbank begonnen met het in kaart brengen van de heersende armoede in Zimbabwe. Hieruit werd duidelijk dat in verschillende gebieden in Zimbabwe extreme armoede heerst. In het noordelijke deel van Matabeleland hadden 43,1% van de mensen gebrek aan voedsel en in 6 van de 10 provincies hadden meer dan 20% van de mensen met voedseltekorten te kampen.

Binga, het gebied waar onze manden vandaan komen, is een gebied in noord Matabeleland. De Tonga mensen die deze manden maken behoren tot de armste in Binga.

Er worden door de nieuwe regering van Zimbabwe weliswaar veelbelovende stappen gezet, maar de financiële tekorten en de politieke doorzettingsmacht is op dit moment nog onvoldoende om de situatie te verbeteren.

Lees meer: Zimbabwe Food Poverty Atlas 2016

In het Tonga programma werkt Arts for Africa samen met mandenmakers uit het Binga gebied in Zimbabwe.

0