shakawenl1

Dit project heeft invloed op honderden families zoals die van Onameditse (foto). Doordat vrouwen een inkomen genereren vanuit de verkoop van manden kunnen zij zelfstandig zijn en zorgen voor familieleden die van hen afhankelijk zijn.