Bocamoso

Shorobe mandenmakers coöperatie

Voor de oprichting van de Shorobe mandenmakerij werden manden voor de verkoop opgehangen in bomen langs de weg. In de schaduw ervan probeerden de vrouwen en hun dochters dagenlang manden te verkopen aan de (maar zelden) voorbijkomende toerist. Het lukte hen niet om hieruit een stabiel inkomen te genereren en zij kwamen tevens niet toe aan hun verantwoordelijkheden thuis. De vrouwen van Shorobe en Matsaudi hebben daardoor in het begin van de jaren 90 hun krachten gebundeld en proberen de manden gezamenlijk te verkopen.

De mede dorpsbewoners van de vrouwen hebben zware tijden gehad, maar de Shorobe mandencoöperatie blijft de vrouwen stimuleren om kostwinner te blijven voor hun gezin en families. Zij kunnen hierdoor belangrijke levensbehoeftes zoals zeep, suiker, maismeel en schooluniformen voor hun kinderen kopen. Het maakt hen onafhankelijk, geeft zelfvertrouwen en de vrouwen ervaren een vooruitgang in hun kwaliteit van leven. De vrouwen zijn er trots op dat zij bijdragen aan de opbouw van hun dorp en kijken naar de Bokamoso (dit betekent ‘toekomst’ in het Setswana).

Het succes van de Shorobe mandencoöperatie is niet enkel afhankelijk van de toewijding van de vrouwen en de artistieke manden die zij maken – maar ook van uw bereidheid om deze te kopen en hun ontwikkeling te ondersteunen. Help ons mee om deze vrouwen en hun families te ondersteunen.