Het Arts for Africa team

Het bestuur van Arts for Africa is verantwoordelijk voor het vormgeven van de missie van de organisatie, prioriteiten van beleid, samenwerkingspartners, financieel beheer, interne communicatie en het werven van sponsoren. De stichting heeft een bestuur dat bestaat uit de volgende drie bestuursleden:

Erik Stronkhorst, oprichter en voorzitter

Sylvia Stronkhorst, oprichter en secretaris

An Stronkhorst, oprichter en penningmeester

De medeoprichters Roberta Cardoso Santana de Melo en Richard van der Velden ondersteunen de werkzaamheden van de stichting op het gebied van PR, communicatie, administratie, financiën, website, design, en logistieke activiteiten.

De bestuursleden en medeoprichters van de stichting ontvangen voor hun werkzaamheden geen beloning.