Arts & Crafts

Arts & Crafts; Crafts – Okahandja (Namibië)

Mens & Natuur

Afrika wordt jaarlijks bezocht door meer dan 50 miljoen toeristen. De meerderheid wordt aangetrokken door de Afrikaanse wildparken waarbinnen zij voor het grootste deel van hun reis verblijven. Met een beetje geluk blijft er tijd over om te genieten van de traditionele dansen en het kopen van souvenirs voordat de terugreis begint. Helaas komt men zelden in contact met de lokale bevolking. Nationale parken zijn eerder een nadeel dan een voordeel voor de lokale bevolking. Werkgelegenheid is beperkt in de parken en wetgeving gericht op natuurbehoud verdringt dorpen en dus de mogelijkheid om te voorzien in levensonderhoud. Ironisch genoeg is duurzaamheid van deze beschermde gebieden op de lange termijn afhankelijk van de steun van de lokale bevolking.

Een groot deel van de van kunst en souvenirs afhankelijke bevolkingsgroepen wonen in of nabij de nationale parken. Daarom richten onze projecten zich op ’empowerment’ van deze mensen en op duurzaam gebruik van natuurlijke bestaansbronnen.

Voor het behoud van natuurlijke bestaansbronnen is de steun van de lokale bevolking essentieel. De enige manier waarop zij gestimuleerd kunnen worden om zich in te zetten voor het behoud ervan is als hen ook wordt toegestaan om ervan te profiteren. Dit betekent dat toegang tot bestaansbronnen en markten noodzakelijk is. Indien natuurbehoud wordt beoogd, is het van belang dat de focus verschuift van puur natuurbehoud naar duurzaam gebruik van bestaansbronnen.