Over_ons_42Onze geschiedenis

In ons team hebben we gezamenlijk meer dan 50 jaar ervaring in Afrika opgedaan. Een aantal van ons zijn in Afrika opgegroeid en hebben daar op school gezeten. Anderen waren betrokken bij het opzetten van lerarenopleidingen, milieueducatie en rurale ontwikkelingsprojecten in Botswana, Swaziland, Zambia en Kenia.

Onze nestor Robert Johan Stronkhorst heeft ons gedurende zijn leven en werk in Afrika altijd enorm geïnspireerd met zijn idealen voor een betere wereld. Deze stichting is dan ook aan hem opgedragen.