Wie we zijn
Arts for Africa is een ‘non-profit’ organisatie en is in 2015 opgericht. Wij werken samen met verschillende van kust afhankelijke groepen mensen in Afrika. Het dagelijkse leven van deze mensen staat voortdurend in het teken van het ‘overleven’. De stichting is opgericht vanuit de overtuiging dat wij samen kunnen werken aan een betere, groenere en een onafhankelijke toekomst door het bieden van hulp bij handel.

In ons team hebben we gezamenlijk meer dan 50 jaar ervaring in Afrika en Zuid Amerika opgedaan. Een aantal van ons zijn in Afrika opgegroeid. Anderen waren betrokken bij het opzetten van lerarenopleidingen, milieueducatie en andere ontwikkelingsprojecten in Botswana, Swaziland, Zambia, Kenia en Brazilië.


– Nelson Mandela –

“Wat telt in het leven is niet puur het feit dat we geleefd hebben. Het verschil dat we maken in de levens van anderen bepaalt hoe betekenisvol het leven is dat wij leiden”


Het Arts for Africa Team
Het bestuur van Arts for Africa is verantwoordelijk voor het vormgeven van de missie van de organisatie, prioriteren van beleid, onderhouden van samenwerkingspartners, financieel beheer, interne communicatie en het werven van sponsoren. De stichting heeft een bestuur dat bestaat uit de volgende drie bestuursleden:

Erik Stronkhorst, oprichter en voorzitter
Sylvia Stronkhorst, oprichter en secretaris
An Stronkhorst, oprichter en penningmeester

De medeoprichters Roberta Cardoso Santana de Melo en Richard van der Velden ondersteunen de werkzaamheden van de stichting op het gebied van PR, communicatie, administratie, financiën, website, design, en logistieke activiteiten. De bestuursleden en medeoprichters van de stichting ontvangen voor hun werkzaamheden geen beloning.

Rob Stronkhorst
Founding father
Anna Jorritsma
Founder & Treasurer
Erik Stronkhorst
Founder & Chairman
Sylvia Stronkhorst
Founder & Secretary
Richard van den velden
Co-founder & logistics
Co-founder, Sales & logistics
Roberta Cardoso
Co-founder, Marketing & Design
Etsha, botswana - 1987 .

"We founded Arts for Africa out of the belief that by using the power of commerce, we can create ‘a better Africa for people to live’, as long as we work together with the communities we support..."

previous arrow
next arrow
Slider

0