Crafthood

Arts for Africa werkt in een gebied in het noorden van Botswana waar ruim 30% van de bevolking onder de armoede grens leeft (de Wereldbank hanteert als armoedegrens een inkomen van 1,25 dollar per dag). Het maken en verkopen van manden is voor veel vrouwen in dit geïsoleerde gebied dat geteisterd wordt door droogte en ziektes meestal de enige bron van inkomsten.

Het Crafthood programma is geïnitieerd door Travel for Impact en wordt nu samen met Arts for Africa opgezet en gecoördineerd. We zetten ons in voor mandenmakers die leven rondom de Okavango Delta door het bieden van hulp bij handel zodat zij (en hun families) kunnen voorzien in hun eigen levensonderhoud. 

Arts for Africa vertegenwoordigt en coördineert het Crafthood programma in Europa. We zoeken en onderhouden samenwerkingsverbanden met retailers, bedrijven en organisaties die de Botswana manden willen verkopen of op andere manieren het Crafthood programma willen ondersteunen.

In Botswana wordt via het Crafthood programma gewerkt aan ‘community empowerment’ door het faciliteren van ‘vaardigheid verhogende workshops’ en het verbeteren van de lokale verkoop mogelijkheden voor de manden.

Tevens ligt de focus zowel in Europa als in Botswana op verantwoord oogsten van de natuurlijke producten en op behoud van de variëteit van traditionele ontwerpen die deel uit zijn gaan maken van Botswana’s culturele erfgoed.

0