Botswana

Volgens de UNDP (United Nations Development Program) en de SADC (Southern African Development coöperation), heeft Botswana aanzienlijke ontwikkelingen doorgemaakt sinds de onafhankelijkheid, maar

wordt ze nog steeds geconfronteerd met een aantal enorme uitdagingen. De economische groei heeft nog niet het gewenste effect op het armoede niveau gehad, en een geschatte 30 procent van de bevolking leeft onder de armoedegrens. Een belangrijk kenmerk van de armoede in Botswana is de hoge incidentie op het platteland en bij de huishoudens waarvan alleen de vrouw hoofd van het gezin is. Het HIV / Aidsprobleem in Botswana heeft een uitgesproken genderdimensie, met twee keer zoveel vrouwen als mannen die besmet zijn met het virus.

De hoge prevalentie van de armoede is gedeeltelijk toe te schrijven aan de eenzijdige economische basis van het land (diamanten). De grote uitdaging voor Botswana is, meer economische variëteit. Door het aangaan van op fair trade gebaseerde samenwerkingsverbanden met bevolkingsgroepen in Botswana die van handgemaakte producten afhankelijk zijn, werkt Arts for Africa mee aan het bereiken van deze doelstelling.

Een indrukwekkend percentage van 40% van Botswana’s landoppervlak is beschermd gebied. In lijn met de visie van Arts voor Africa op duurzame ontwikkeling, legt Botswana’s Community Based Natural Resource Management (CBNRM) de nadruk op de participatie van de bevolking bij het behoud en beheer van natuurlijke bestaansbronnen. Botswana’s visie en de Millenium Development Goals zijn niet enkel gericht op het bevorderen en stimuleren van natuurbehoud, maar ook op het belang van de natuurlijke bestaansbronnen voor de lokale bevolking in Botswana die ervan afhankelijk is.

 

Lees meer: Rapport ‘UNDP Botswana’ 2014

0